Lopend onderzoek

In opdracht en onder begeleiding van het programma Handhaving en Gedrag zijn de afgelopen tijd de volgende onderzoeken uitgevoerd:

 1. Hoe beoordelen toezichthouders bestuurlijk vermogen in de semipublieke sector?
  Meike Bokhorst – Universiteit Utrecht
  Een onderzoek naar de rol van het organisatiebestuur op de naleving
 2. Zijn sancties voor uitkeringsgerechtigden een bruikbaar instrument voor gedragsverandering?
  Arne Meeldijk – UWV/Radboud Universiteit
  Een onderzoek naar de effecten van verschillende facilterende en controlerende interventies op de naleving
 3. Alarmbellen in ons brein: de invloed van sociale norm compliance op cognitieve error-detectie
  Félice van Nunspeet – Universiteit Utrecht
  Een onderzoek naar waar te nemen cognitieve processen bij regelovertreding
 4. Regelovertreding en incidenten bij Brzo-bedrijven: een longitudinale benadering (deel 2)
  Marieke Kluin, Ellen Wiering, Marlijn Peeters, Arjan Blokland & Wim Huisman – Universiteit van Leiden
  Een dataonderzoek naar relaties tussen incidenten, naleving en toezicht

De uitkomsten van deze onderzoeken worden tijdens het congres van Handhaving en Gedrag gepresenteerd.


Afgerond onderzoek

Sinds 2007 hebben verschillende onderzoekers in opdracht en onder begeleiding van het programma Handhaving en Gedrag onderzoek gedaan naar gedrag in relatie tot regelnaleving. Je kunt de publicaties van hun onderzoeken gratis downloaden: